hiv-stigma hoog onder Nederlandse zorgverleners

gepubliceerd door: #aware.hiv
 
In dit onderzoek werd hiv-stigma onder zorgverleners in Nederlandse ziekenhuizen onderzocht.
 
We vonden dat 88.1% van de zorgverleners enige vorm van hiv-stigma vertoonde. Dit kwam voornamelijk voort uit een negatieve houding / negatieve aannames ten opzichte van mensen met hiv en angst om hiv op te lopen tijdens het werk. Hiv-stigma kwam meer voor onder jonge zorgverleners, mannelijke zorgverleners, zorgverleners die werken op een chirurgische afdeling en zorgverleners die werken als verpleegkundige. Daarnaast liet onze studie zien dat zorgverleners die een training hebben gevolgd omtrent hiv-stigma en discriminatie significant minder hiv-stigma laten zien. 
 
Concluderend: hiv-stigma is komt erg vaak voor onder Nederlandse zorgverleners. Gerichte aanpak, inclusief training omtrent hiv-stigma en discriminatie, is hard nodig om hiv-stigma in de zorg te verminderen. Deze aanpak moet zich vooral focussen op de jongere zorgverleners.