ORAL HAIRY LEUKOPLAKIE

 
  • Oral hairy leukoplakie is een afwijking op de zijkant van de tong
  • Het wordt veroorzaakt door het Epstein-Barr virus (EBV)
  • Het komt voor bij mensen met een verminderde afweer
  • Oral hairy leukoplakie kan duiden op een eerste uiting van aids zijn

 

 

 

Symptomen

 
Bij oral hairy leukoplakie zitten er op de zijkant van de tong witte strepen of witte plaques. Het heeft een harig karakter, vandaar ook de naam. De strepen of plaques zijn niet van de tong af te schrapen.

Overdracht

 
Oral hairy leukoplakie wordt door het Epstein-Barr virus veroorzaakt. Veel mensen dragen dit virus bij zich, maar hebben hier geen klachten van, omdat ze een goede afweer hebben. De goede afweer zorgt ervoor dat EBV in bedwang gehouden wordt. Als de afweer verminderd is, kan het virus opspelen en voor klachten zorgen.
 

Risicogroep

 
Risicogroepen voor het langdurig hebben van een EBV-infectie zijn mensen die een verminderde afweer hebben. Oorzaken voor een verminderde afweer zijn afweer-onderdrukkende medicatie (bijvoorbeeld bij een orgaantransplantatie) of ziekten zoals leukemie en  hiv. Oral hairy leukoplakie komt vaak pas in een later stadium van een hiv-infectie voor.

Hiv en leukoplakie

 
Bij een hiv-infectie is de afweer verminderd, waardoor EBV niet meer voldoende onderdrukt wordt en voor een oral hairy leukoplakie kan zorgen.
Hiv-indicator aandoeningen zijn aandoeningen of symptomen die vaker voorkomen bij mensen met een onderliggende hiv-infectie dan bij mensen zonder hiv-infectie. Oral hairy leukoplakie is één van deze hiv-indicator aandoeningen. Heb jij oral hairy leukoplakie en is er niet op hiv getest, dan is het advies om bij je (huis)arts een hiv-test te vragen. Vind je dit lastig? Dan kun je hier een gesprekskaartje downloaden dat je helpt bij het vragen om een hiv-test.